El Liceu Psicològic es planteja com una proposta teòrica per a la psicologia, en el context de la ciència general.

Aquesta proposta teòrica té com a eixos centrals la distinció entre psicologia diferencial i psicologia funcional, i l’adopció del Model Teòric de Camp per a aquesta última. En aquest sentit, en la majoria de treballs es posa l’èmfasi en la definició dels criteris, categories i conceptes, que basteixen l’estructura funcional psicològica. També s’ofereixen altres treballs més concrets que ajuden a desenvolupar aquella proposta i mostrar les seves aplicacions.

Complementàriament, es presenten els Autors que han contribuït a bastir aquesta proposta, una Col•lecció de llibres destacats en els objectius del Liceu Psicològic,  uns Enllaços que poden potenciar el diàleg que es vol fomentar al voltant d’aquesta proposta teòrica i una oferta de Cursos, amb docència tradicional, per a afavorir la comunicació més efectiva.


Josep Roca i Balasch

Barcelona, juny de 2019

ACTUALITAT


S'informa de la recent publicació del llibre Psicología aplicada al MotorSport. El seu autor, Josep Font, ofereix una aproximació aplicada de la psicologia al món del motor. El pròleg és del pilot Carlos Checa i es publicat per l'editorial EOS. Es pot adquirir en llibreries. 

S'informa de la recent publicació Teisme, Humanisme i Naturalisme, escrita per Josep Roca i que podreu trobar i descarregar des d'aquí.


S'informa de la publicació del llibre Anticipació i Esport. El llibre, escrit per diferents autors del Liceu Psicològic (Ventura, Solà, Regüela, Font i Roca), es pot adquirir en diferents llibreries com Alibri, a Amazon,  així com directament a l'editorial Documenta Universitària