Dimensió Evolutiva

Evolució i diferenciació individual

El Model Teòric de Camp té en compte una tercera dimensió funcional de cara a explicar el perquè de la evolució i diferenciació individual. Ho fa a partir de la definició dels determinants de les formes associatives i dels factors de camp concrets, implicats en cada existencia individual. Els determinants psicològics en els humans són fisicoquímics, biològics i  -sobretot- socials. Tots ells, però, es presenten com a fonamentals per a explicar la diferenciació i evolució individual, així com per a fonamentar les intervencions educatives i terapèutiques sobre la psique individual.

  • L’evolució psíquica. A Psicologia. Una introducció teòrica. (2006). Girona: Documenta Universitaria. Capítol 7.
  • Registres Evolutius Motors. Una observació crítica. Apunts. Educació Física.(1986) Núm. 6, 61-64.
  • Evolució del Temps de Reacció: Què evoluciona, el subjecte o la relació? Apunts.Educació Física. (1988). Núm.13, 63-71.
  • Jet Lag: un estudi sobre la privació de son i els efectes sobre el rendiment humà. Apunts. Educació Física i Esports. (1991). Núm. 25, 67-72.
  • Desarrollo y causalidad. En S. Bijou y E. Ribes (eds) (1996) El desarrollo del comportamiento. México: Universidad de Guadalajara. (p. 9-30).
  • Cambio en la frecuencia crítica de fusión (CFF). Consecuentes a la realización de una prueba de esfuerzo y a una relajación inducida. Tesina de doctorat. UAB. 2003.