INTEGRACIÓ FUNCIONAL

La perspectiva analítica de la ciència es complementa amb una perspectiva sintètica. Aquesta contempla els fenòmens psíquics en la seva integració funcional quan es parla del comportament concret dels individus.

  • La individualitat. A Psicologia. Una introducció teòrica. (2006) Girona: Documenta Universitaria. Capítol 8.
  • Formació cognoscitiva i rendiment tàctic. Apunts. Educació Física i Esports (1998).  Núm. 53,  33-41.
  • Comportament Motor Humà. (2009) Girona: Documenta Universitaria.
  • Tècnica, Tàctica i Estratègia. Un enfocament funcional. Tesi doctoral. UAB (2005)
  • Caracterització funcional de la tàctica esportiva. Proposta de classificació dels esports. Revista Apunts d'Educació Física i Esports. (2005) Núm. 82, 36-44.
  • Reflexions teòrico-pràctiques al voltant del concepte de ritme. Apunts. Educació Física i Esports. (1998). Núm. 53,  42-48.
  • Automotivación. (2006). Barcelona: Paidotribo.
  • Anticipació i Esport (2018). Girona: Documenta Universitària 

Temari docent: Tècnica i Tàctica.