Actualitat

Defunció del Dr. Juan José Irigoyen Morales

Amb tristesa sentim informar de la mort, el 15 de febrer, del Dr. Juan José Irigoyen, docent a la Universitat de Sonora i amb qui el Liceu Psicològic va mantenir una estreta col·laboració mitjançant la Universitat de Sonora i Etograma.

Destaquem la seva inquietud com a professor per a oferir sempre nous continguts als seus alumnes i la seva contribució intel·lectual per relacionar la psicologia i l'educació.  

Personalment satisfet amb la seva professió, generós i bon amic. 

El recordarem sempre!

Descansi en pau.

2022-02-16

El Liceu Psicològic organitza el Simposium Psicología del Deporte: Teoría y Práctica en el SINCA 2021

Autors del Liceu Psicològic van organitzar i participar el Simposium Psicología del Deporte: Teoría y Práctica, dins del VIII Seminario Internacional sobre Comportamiento y Aplicaciones (SINCA) realitzat online, del 8 al 12 de novembre de 2021 (UNED-México).

Agraïr al SINCA i als col·laboradors la seva atenció i amabilitat.

S'adjunta l'enllaç amb els vídeos i el programa del Seminario, i l'enllaç directe del Simposium Psicología del Deporte: Teoría y Práctica.

La Ciencia de la Psicología. Un Estudio Interconductual, de J.R. Kantor i N.W. Smith.

S'acaba de publicar la tercera edició en espanyol  del llibre "The Science of Psychology. An Interbehavioral Survey" (1975), de Kantor i Smith. Aquesta tercera publicació ha estat impulsada per Miguel Valenzuela, com a Director de Edicones Psara, ubicada a la ciutat andalusa de Còrdoba. 

A banda dels continguts de l'obra és destacable el fet que la publicació ha implicat diferents psicòlegs en la seva elaboració i presentació. Entre ells Miriam Yerith, Rafael Moreno i Josep Roca.

2021-03-08
Liceu Psicològic
|
2022