Psicologia diferencial

La Psicologia Diferencial és la descripció sistemàtica i objectiva de les diferencies individuals. Els tres criteris descriptius tradicionals són la personalitat, la intel.ligència i les patologies en ambdues. En els treballs que segueixen justifiquem aquesta tasca científica de la psicologia i s’hi fan aportacions concretes, sobretot en l'àmbit de les habilitats perceptivo-motrius.

Liceu Psicològic
|
2024