Presentació

El Liceu Psicològic constitueix una proposta de definició composta de la Psicologia, en la que la Psicologia Funcional esdevé la ciència nuclear i fonamental.

Composta perquè s'identifiquen diferents tipus de coneixement amb diferents activitats professionals psicològiques, bàsicament centrades en la descripció de la conducta humana, la seva explicació i les intervencions tecnològiques en ella. I centrada en la Psicologia Funcional, que adopta el Model Teòric de Camp, per a fer una proposta taxonòmica que contempla les dimensions qualitativa, quantitativa i evolutiva, en l'explicació dels fenòmens psíquics.

El Liceu aristotèlic va ser la primera escola naturalista en la nostra cultura. La idea que la natura era una i múltiple en les seves funcionalitats, presideix la nostra web psicològica. Pensem que la ciència natural actual continua aquella concepció del món, afirmant la diversitat i l'esglaonament funcional dels fenòmens físicoquímics, biològics, psicològics i socials.

Josep Roca i Balasch

Barcelona, març 2020

Liceu Psicològic
|
2023