Psicologia

Introducció

Els textos d’aquest apartat són una introducció a la Psicologia General. Hi ha un especial interès en distingir entre Psicologia Diferencial, Psicologia Funcional i les aplicacions tecnològiques de la psicologia.

Coneixement psicològic ordinari

El coneixement psicològic ordinari és el que s’aconsegueix per experiència i formació general de cada individu. Cal distingir-lo d’aquell que s’aconsegueix en base a la metodologia científica.

Liceu Psicològic
|
2024