Cursos i seminaris

Els temes que figuren en aquesta llista són els que han rebut una atenció destacada en els nostres plantejaments psicològics. Segons es necessiti poden plantejar-se com cursos o seminaris, amb la corresponent certificació de Liceu Psicològic o del centre universitari amb el que es col·labori.

  • El naturalisme filosòfic
  • Ramon Turró: textos psicològics
  • Classificació de les ciències
  • Psicologia i educació
  • El mite de l’innatisme
  • Model teòric de camp en psicologia
  • Sensació, percepció i conducta perceptivo-motriu
  • Enteniment humà. Intel·ligència cognoscitiva i interactiva
  • Factors d’aprenentatge i rendiment en les habilitats perceptivo-motrius
  • Registre d'habilitats perceptivo-motrius

Contacteu amb liceu@liceupsicologic.org per a més detall i concreció del curs.

Liceu Psicològic
|
2024