Classificació de les ciències

La ciència, com la natura, és una i és múltiple. És una perquè és l'estudi, socialment coordinat, per al coneixement més fiable de la naturalesa. És múltiple perquè parteix de l'escalonament funcional que aquella presenta i, a més, perquè tracta d'aquella multiplicitat funcional amb actuacions diverses com són la descripció, l'explicació i la intervenció sobre els fenòmens observats.

Liceu Psicològic
|
2024